بانک سوال
سوالات امتحانی مدارس راهنمایی 
قالب وبلاگ

سئوالات آزمون نهایی درس پیام های آسمان

پایه سوم مدارس راهنمایی شهرتهران

7خرداد1393


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, پیام های آسمان, امتحانات نهایی
[ چهارشنبه هفتم خرداد 1393 ] [ 12:40 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر(دوره اول)

آزمون درس پیام های اسمان پایه هفتم -نوبت دوم

7خرداد1393

 


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان پایه اول
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه اول, پیام های آسمان, نوبت دوم
[ چهارشنبه هفتم خرداد 1393 ] [ 12:37 ] [ حسین باقی ]

نمونه سوالات درس پیام های آسمان پایه  اول متوسطه (دوره اول)

                   

 

درس اول       درس دوم       درس سوم       درس چهارم

 

درس پنجم     درس ششم    درس هفتم    درس هشتم

                       

                       درس نهم          درس دهم        درس یازدهم     درس دوازدهم

 

درس سیزدهم   درس چهاردهم    درس پانزدهم    درس شانزدهم

 

 

منبع:سایت گروه تعلیمات دینی دفتر تالیف  کتابهای درسی


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان پایه اول
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه اول, پیام های آسمان, نمونه سوال
[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 10:10 ] [ حسین باقی ]

سوالات آزمون نهایی درس پیام های آسمان

 مدارس راهنمایی شهرتهران

 پایه سوم-نوبت دوم -اردیبهشت۹۲

 

فروردین ماه۱۳۹۲

نمونه سوالات درس به درس پیام های آسمان- پایه سوم

اردیبهشت ماه۱۳۹۲

نهایی خرداد،شهریور،مهر92 استان قم

قابل توجه دانش آموزان عزیز: کتاب پیام های آسمان پایه سوم راهنمایی کتابی جدید است که  امسال برای سال دوم بود که بصورت سراسری درمدارس تدریس می شد که طبیعتا سوالات سالهای قبل مناسب نیست .


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, پیام های آسمان, نوبت دوم, امتحانات نهایی
[ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ] [ 17:14 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر(دوره اول)

آزمون درس پیام های اسمان پایه سوم میان نوبت دوم

20 فروردین1393


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, پیام های آسمان, میان نوبت دوم
[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 21:49 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

آزمون میان نوبت دوم -درس پیام های آسمان

پایه اول-21 اسفند ماه1392


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان پایه اول
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه اول, پیام های آسمان, میان نوبت دوم
[ چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 ] [ 22:49 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

آزمون  پیامهای آسمان - پایه هفتم -  اسفند ماه92


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان پایه اول
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه اول, پیام های آسمان, نمونه سوال
[ یکشنبه یازدهم اسفند 1392 ] [ 22:16 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

آزمون پیامهای آسمان پایه هفتم- اسفند 92


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان پایه اول
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه اول, پیام های آسمان, نمونه سوال
[ شنبه دهم اسفند 1392 ] [ 22:13 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

آزمون پیام های آسمان- پایه سوم- بهمن 1392


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, پیام های آسمان, نمونه سوال
[ جمعه بیست و پنجم بهمن 1392 ] [ 22:11 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر(دوره اول)

آزمون نوبت اول درس پیام های آسمان- پایه اول

چهارم دی ماه ۹۲


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان پایه اول
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه اول, پیام های آسمان, نوبت اول
[ چهارشنبه چهارم دی 1392 ] [ 14:19 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر(دوره اول)

آزمون نوبت اول درس پیام های آسمان

 سوم راهنمایی-چهارم دی ماه ۹۲


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, پیام های آسمان, نوبت اول
[ چهارشنبه چهارم دی 1392 ] [ 14:13 ] [ حسین باقی ]

نمونه سوالات آزمون درس پیام های آسمان پایه اول

 دوره متوسطه اول(پایه هفتم)- دیماه1392

 

منبع: گروه دینی وقرآن سازمان آموزش وپرورش استان خراسان رضوی


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان پایه اول
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه اول, پیام های آسمان, نمونه سوال
[ سه شنبه سوم دی 1392 ] [ 21:21 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر(دوره اول)

آزمون میان نوبت اول درس پیام های آسمان پایه اول

۲۹ آبان ۹۲


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان پایه اول
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه اول, پیام های آسمان, میان نوبت اول
[ چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392 ] [ 23:9 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر(دوره اول)

آزمون میان نوبت اول درس پیام های آسمان پایه سوم

۲۹ آبان ۹۲


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, پیام های آسمان, میان نوبت اول
[ چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392 ] [ 23:6 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون پیام های آسمان

 پایه دوم-نوبت دوم -اردیبهشت۹۲


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, پیام های آسمان, نوبت دوم
[ چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392 ] [ 22:9 ] [ حسین باقی ]

نمونه سوالات درس به درس پیام های آسمان- پایه سوم

اردیبهشت ماه۱۳۹۲


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, پیام های آسمان, نمونه سوال
[ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392 ] [ 10:12 ] [ حسین باقی ]

نمونه سوالات پیام های آسمان- پایه دوم

سری دوم

اردیبهشت ماه۱۳۹۲


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, پیام های آسمان, نمونه سوال
[ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392 ] [ 10:8 ] [ حسین باقی ]

نمونه سوالات تستی پیام های آسمان- پایه دوم

اردیبهشت ماه۱۳۹۲


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, پیام های آسمان, نمونه سوال
[ دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1392 ] [ 23:18 ] [ حسین باقی ]

نمونه سوالات پیام های آسمان- پایه دوم

اردیبهشت ماه۱۳۹۲


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, پیام های آسمان, نمونه سوال
[ دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1392 ] [ 23:15 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون پیام های آسمان میان نوبت دوم- پایه سوم

فروردین ماه۱۳۹۲


برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, پیام های آسمان, میان نوبت دوم
[ پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 ] [ 9:26 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون پیام های آسمان میان نوبت دوم- پایه دوم

فروردین ماه۱۳۹۲


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, پیام های آسمان, میان نوبت دوم
[ جمعه سی ام فروردین 1392 ] [ 23:4 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون پیام های اسمان-پایه دوم

دی ماه۱۳۹۱

برای دانلود کلیک کنید


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, پیام های آسمان, نوبت اول
[ چهارشنبه ششم دی 1391 ] [ 23:0 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون پیام های اسمان-پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱

برای دانلود کلیک کنید


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, پیام های آسمان, نوبت اول
[ چهارشنبه ششم دی 1391 ] [ 22:57 ] [ حسین باقی ]

منتخب نمونه سوالات پیام های آسمان پایه سوم راهنمایی

ازدرس۸تا۱مربوط به آزمون نوبت اول

جهت دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, پیام های آسمان
[ دوشنبه چهارم دی 1391 ] [ 22:35 ] [ حسین باقی ]

منتخب نمونه سوالات پیامهای آسمان پایه دوم راهنمایی

ازدرس ۸تا۱ مربوط به آزمون نوبت اول

جهت دانلود روی تصویرهای زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, پیام های آسمان
[ دوشنبه چهارم دی 1391 ] [ 22:28 ] [ حسین باقی ]

    آزمون میان نوبت اول 

 پیام های آسمان پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, پیام های آسمان, میان نوبت اول
[ دوشنبه پانزدهم آبان 1391 ] [ 22:41 ] [ حسین باقی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

اینجانب به عنوان معاون پرورشی دبیرستان
نمونه دولتی شهـدای هفتم تیر(دوره اول)
جهت دستــــــــــــــــــــــــرسی بهتر
دانش آموزان عزیزبـــــه نمونه سوالات
امتحانی این وبـــــلاک را ایجاد نمودم
ودرنظر دارم به یاری خـدا درمرحله اول
نمونه سوالات مدرسه ودرمرحـــله بعد
نمونه سوالات مدارس دیگرراجمع آوری
نموده ودراین وبلاک قـرار دهم تا مورد
استفاده دانش اموزان عزیزقرار گیــرد
ازهمه کسانی که به این وبلاک مراجعه
می نمایند درخواست می نمایم نظرات
وانتقادات وپیشنهادات خودرا بیان نمایند