بانک سوال
سوالات امتحانی مدارس راهنمایی 
قالب وبلاگ

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

آزمون میان نوبت اول پایه سوم -۹آذرماه ۹۲


برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, آمادگی دفاعی, میان نوبت اول
[ شنبه نهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 23:1 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

آزمون میان نوبت اول درس حرفه وفن پایه سوم-۵ آذرماه۹۲


موضوعات مرتبط: ادبیات فارسی پایه نهم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, حرفه وفن, میان نوبت اول
[ سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۲ ] [ 20:10 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

آزمون میان نوبت اول درس تاریخ پایه سوم- ۴ آذرماه ۹۲


موضوعات مرتبط: مطالعات اجتماعی پایه هفتم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, تاریخ, میان نوبت اول
[ دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲ ] [ 23:4 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

آزمون عربی پایه سوم- میان نوبت اول- ۳ آذر۱۳۹۲


موضوعات مرتبط: عربی پایه نهم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, عربی, میان نوبت اول
[ یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ ] [ 23:1 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر(دوره اول)

آزمون میان نوبت اول درس پیام های آسمان پایه سوم

۲۹ آبان ۹۲


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, پیام های آسمان, میان نوبت اول
[ چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 23:6 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

آزمون درس ریاضی پایه سوم - میان نوبت اول-۲۸ آبان ۱۳۹۲


موضوعات مرتبط: ریاضیات پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, ریاضی, میان نوبت اول
[ چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 22:54 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

آزمون میان نوبت اول، علوم پایه سوم- ۲۸ آبان ۱۳۹۲


موضوعات مرتبط: علوم پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, علوم, میان نوبت اول
[ سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۲ ] [ 22:50 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر(دوره اول)

آزمون علوم -پایه سوم- ۲۸ آبان ۹۲


موضوعات مرتبط: علوم پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, علوم, میان نوبت اول
[ سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۲ ] [ 22:43 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر(دوره اول)

آزمون ادبیات فارسی -پایه سوم راهنمایی- آبان ۹۲

باسپاس از جناب آقای عابد دبیرادبیات مدرسه


موضوعات مرتبط: آیین نگارش پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, ادبیات فارسی, میان نوبت اول
[ دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ ] [ 21:57 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون پیام های آسمان میان نوبت دوم- پایه سوم

فروردین ماه۱۳۹۲


برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, پیام های آسمان, میان نوبت دوم
[ پنجشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 9:26 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون زبان انگلیسی میان نوبت دوم- پایه سوم

اسفندماه۱۳۹۱


موضوعات مرتبط: زبان پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, زبان انگلیسی, میان نوبت دوم
[ شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 21:11 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون جغرافی میان نوبت دوم- پایه سوم

اسفندماه۱۳۹۱


موضوعات مرتبط: مطالعات اجتماعی پایه نهم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, جغرافیا, میان نوبت دوم
[ چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 21:30 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون تاریخ میان نوبت دوم- پایه سوم

اسفندماه۱۳۹۱


موضوعات مرتبط: مطالعات اجتماعی پایه هفتم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, تاریخ, میان نوبت دوم
[ یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 21:18 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون ریاضی میان نوبت دوم- پایه سوم

اسفندماه۱۳۹۱


موضوعات مرتبط: ریاضیات پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, ریاضی, میان نوبت دوم
[ شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 21:18 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون علوم میان نوبت دوم- پایه سوم-گروه الف

اسفندماه۱۳۹۱


موضوعات مرتبط: علوم پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, علوم, میان نوبت دوم
[ چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 21:0 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون علوم میان نوبت دوم- پایه سوم-گروه ب

اسفندماه۱۳۹۱


موضوعات مرتبط: عربی پایه نهم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, علوم, میان نوبت دوم
[ چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 20:55 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

آزمون عربی میان نوبت دوم- پایه سوم

اسفندماه۱۳۹۱


موضوعات مرتبط: عربی پایه نهم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, عربی, میان نوبت دوم
[ سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:43 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای  هفتم تیر

آزمون آمادگی دفاعی نوبت اول- پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, آمادگی دفاعی, نوبت اول
[ جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ ] [ 23:23 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای  هفتم تیر

آزمون زبان انگلیسی نوبت اول- پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


موضوعات مرتبط: زبان پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, زبان انگلیسی, نوبت اول
[ جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ ] [ 23:19 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای  هفتم تیر

آزمون ریاضی نوبت اول- پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


موضوعات مرتبط: ریاضیات پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, ریاضی, نوبت اول
[ جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ ] [ 23:7 ] [ حسین باقی ]

نمونه سوال درس آمادگی دفاعی

پایه سوم راهنمایی

نوبت اول


برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, آمادگی دفاعی, نمونه سوال
[ دوشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۱ ] [ 9:7 ] [ حسین باقی ]

نمونه سوال ریاضیات پایه سوم راهنمایی

نوبت اول

منبع: وبلاک جزیره ریاضیات

 


موضوعات مرتبط: ریاضیات پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, ریاضی, نمونه سوال
[ دوشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۱ ] [ 8:41 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون عربی -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


موضوعات مرتبط: عربی پایه نهم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, عربی, نوبت اول
[ پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۱ ] [ 15:39 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون حرف وفن -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


موضوعات مرتبط: ادبیات فارسی پایه نهم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, حرفه وفن, نوبت اول
[ سه شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 22:45 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون اجتماعی -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


موضوعات مرتبط: کار وفناوری پایه نهم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, اجتماعی, نوبت اول
[ سه شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 22:39 ] [ حسین باقی ]

نمونه سوالات درس حرفه وفن

  پایه سوم راهنمایی

سری اول

سری دوم

سری سوم

سری چهارم

سری پنجم


موضوعات مرتبط: ادبیات فارسی پایه نهم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, حرفه وفن, نمونه سوال
[ یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 23:1 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون آموزش قرآن -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, قرآن, نوبت اول
[ یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 22:22 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون املای فارسی -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


موضوعات مرتبط: املای پایه نهم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, املای فارسی, نوبت اول
[ یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 22:15 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون جغرافیا -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


موضوعات مرتبط: مطالعات اجتماعی پایه نهم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, جغرافیا, نوبت اول
[ یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 22:7 ] [ حسین باقی ]

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون آیین نگارش -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


موضوعات مرتبط: تفکر وسبک زندگی پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, آیین نگارش, نوبت اول
[ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 23:9 ] [ حسین باقی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

اینجانب به عنوان معاون پرورشی دبیرستان
نمونه دولتی شهـدای هفتم تیر(دوره اول)
جهت دستــــــــــــــــــــــــرسی بهتر
دانش آموزان عزیزبـــــه نمونه سوالات
امتحانی این وبـــــلاک را ایجاد نمودم
ودرنظر دارم به یاری خـدا درمرحله اول
نمونه سوالات مدرسه ودرمرحـــله بعد
نمونه سوالات مدارس دیگرراجمع آوری
نموده ودراین وبلاک قـرار دهم تا مورد
استفاده دانش اموزان عزیزقرار گیــرد
ازهمه کسانی که به این وبلاک مراجعه
می نمایند درخواست می نمایم نظرات
وانتقادات وپیشنهادات خودرا بیان نمایند