بانک سوال
سوالات امتحانی مدارس راهنمایی 
قالب وبلاگ

سئوالات آزمون نهایی درس آمادگی دفاعی

دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرتهران

21 خرداد1393


موضوعات مرتبط: آمادگی دفاعی سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, آمادگی دفاعی, امتحانات نهایی
[ چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393 ] [ 13:38 ] [ حسین باقی ]

سئوالات آزمون نهایی درس حرفه وفن

 مدارس راهنمایی شهرتهران

19خرداد1393


موضوعات مرتبط: حرفه وفن سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, حرفه وفن, امتحانات نهایی
[ دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 ] [ 13:37 ] [ حسین باقی ]

نمونه سوال آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی

خرداد92

                           استان قم                                استان گیلان

   

      استان یزد

       

                استان خراسان رضوی (1)          استان خراسان رضوی(2)

    

شهرستانهای استان تهران

با توجه به جدیدالتالیف بودن کتاب آمادگی دفاعی وهمچنین درخواست تعداد قابل توجهی از دانش آموزان عزیز ،تعدادی از نمونه سوالات آمادگی دفاعی مربوط به خرداد1392 را از استانهای مختلف جمع آموری کرده ام که دراختیار شما عزیزان قرارمی دهم .


موضوعات مرتبط: آمادگی دفاعی سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, آمادگی دفاعی, نمونه سوال
[ دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 ] [ 10:20 ] [ حسین باقی ]

آزمون نهایی درس آمادگی دفاعی پایه سوم

مدارس راهنمایی شهرتهران ازسال 1392الی1387

 سال۱۳۹۰             سال۱۳۸۹               سال۱۳۸۸            سال۱۳۸۷

                           

خرداد1392

با توجه به کیفیت پایین اسکن سئوال خرداد92 مجددا با کیفیت بهتربارگذاری شد

                                      خرداد1392با کیفیت بهتر

                        

تذکر:  تغییرات گسترده ای درطی سالهای مختلف بخصوص درسال تحصیلی ۹۲-۹۱ درکتاب آمادگی دفاعی پایه سوم صورت گرفته است که توجه دانش آموزان عزیز را به آن جلب می کنم .سوالات این درس جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان با شیوه ونمونه سوالات درج شده است. 


موضوعات مرتبط: آمادگی دفاعی سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, آمادگی دفاعی, نمونه سوال, امتحانات نهایی
[ دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 ] [ 10:11 ] [ حسین باقی ]

سئوالات آزمون نهایی درس جغرافیا

 پایه سوم مدارس راهنمایی شهر تهران

17خرداد1393


موضوعات مرتبط: جغرافیای سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, جغرافیا, امتحانات نهایی
[ شنبه هفدهم خرداد 1393 ] [ 13:25 ] [ حسین باقی ]

سوالات آزمون نهایی آموزش حرفه وفن پایه سوم مدارس راهنمایی شهرتهران

ازشال1392الی۱۳۸۷

 سال۱۳۹۰                سال۱۳۸۹              سال۱۳۸۸             سال۱۳۸۷      

                                       

 خرداد1392

 


موضوعات مرتبط: حرفه وفن سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, حرفه وفن, نمونه سوال, امتحانات نهایی
[ شنبه هفدهم خرداد 1393 ] [ 9:57 ] [ حسین باقی ]

سئوالات آزمون نهایی درس علوم تجربی

 پایه سوم مدارس راهنمایی شهرتهران

13 خرداد1393


موضوعات مرتبط: علوم سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, علوم, امتحانات نهایی
[ سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 ] [ 12:57 ] [ حسین باقی ]

سوالات امتحان نهایی درس جغرافیا

سال سوم راهنمایی دانش آموزان شهر تهران

        سال۱۳۹۰              سال۱۳۸۹              سال ۱۳۸۸           سال ۱۳۸۷

                                  

                                    

خرداد92 


موضوعات مرتبط: جغرافیای سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, جغرافیا, نمونه سوال, امتحانات نهایی
[ سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 ] [ 10:17 ] [ حسین باقی ]

سئوالات آزمون نهایی درس قرآن

 پایه سوم مدارس راهنمایی شهرتهران

11خرداد1393


موضوعات مرتبط: قران سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, قرآن, امتحانات نهایی
[ یکشنبه یازدهم خرداد 1393 ] [ 12:19 ] [ حسین باقی ]

سوالات آزمون نهایی درس علوم

 پایه سوم مدارس راهنمایی شهرتهران

 ازسال1392 الی۱۳۸۷

          سال۱۳۹۰            سال۱۳۸۹            سال۱۳۸۸           سال۱۳۸۷        

                                         

 

خرداد1392


موضوعات مرتبط: علوم سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, علوم, نمونه سوال, امتحانات نهایی
[ یکشنبه یازدهم خرداد 1393 ] [ 10:11 ] [ حسین باقی ]

سئوالات آزمون نهایی درس تاریخ پایه سوم 

  مدارس راهنمایی شهرتهران

10 خرداد1393


موضوعات مرتبط: تاریخ سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, تاریخ, امتحانات نهایی
[ شنبه دهم خرداد 1393 ] [ 13:24 ] [ حسین باقی ]

سوالات آزمون قرآن

سال سوم راهنمایی دانش آموزان شهرتهران درخردادماه

 ازسال1392الی۱۳۸۷ 

              سال۹۰              سال۸۹             سال۸۸             سال۸۷

                             

 

خرداد1392 

 

 


موضوعات مرتبط: قران سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, قرآن, نمونه سوال, امتحانات نهایی
[ شنبه دهم خرداد 1393 ] [ 10:57 ] [ حسین باقی ]

سوالات آزمون نهایی درس تاریخ 

سال سوم مدارس راهنمایی شهرتهران

 ازسال1392 الی۱۳۸۷

سال۱۳۹۰         سال۱۳۸۹              سال۱۳۸۸              سال۱۳۸۷

                                    

 

خرداد1392 

 


موضوعات مرتبط: تاریخ سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, تاریخ, نمونه سوال, امتحانات نهایی
[ چهارشنبه هفتم خرداد 1393 ] [ 12:47 ] [ حسین باقی ]

سئوالات آزمون نهایی درس پیام های آسمان

پایه سوم مدارس راهنمایی شهرتهران

7خرداد1393


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, پیام های آسمان, امتحانات نهایی
[ چهارشنبه هفتم خرداد 1393 ] [ 12:40 ] [ حسین باقی ]

سوالات آزمون نهایی درس پیام های آسمان

 مدارس راهنمایی شهرتهران

 پایه سوم-نوبت دوم -اردیبهشت۹۲

 

فروردین ماه۱۳۹۲

نمونه سوالات درس به درس پیام های آسمان- پایه سوم

اردیبهشت ماه۱۳۹۲

نهایی خرداد،شهریور،مهر92 استان قم

قابل توجه دانش آموزان عزیز: کتاب پیام های آسمان پایه سوم راهنمایی کتابی جدید است که  امسال برای سال دوم بود که بصورت سراسری درمدارس تدریس می شد که طبیعتا سوالات سالهای قبل مناسب نیست .


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, پیام های آسمان, نوبت دوم, امتحانات نهایی
[ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ] [ 17:14 ] [ حسین باقی ]

سئوالات آزمون نهایی درس تعلیمات اجتماعی

 سال سوم مدارس راهنمایی شهر تهران

5خرداد1393


موضوعات مرتبط: اجتماعی سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, اجتماعی, امتحانات نهایی
[ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ] [ 14:12 ] [ حسین باقی ]

سوالات آزمون نهایی تعلیمات اجتماعی سال سوم

 مدارس راهنمایی شهرتهران

ازسال1392الی۱۳۸۷

         سال۹۰               سال۸۹              سال۸۸              سال۸۷

                                

 

خرداد1392


موضوعات مرتبط: اجتماعی سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, اجتماعی, نمونه سوال, امتحانات نهایی
[ شنبه سوم خرداد 1393 ] [ 19:31 ] [ حسین باقی ]

سوالات آزمون نهایی درس زبان انگلیسی

دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرتهران

3خرداد1393

 


موضوعات مرتبط: زبان سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, زبان انگلیسی, امتحانات نهایی
[ شنبه سوم خرداد 1393 ] [ 19:26 ] [ حسین باقی ]

سوالات زبان انگلیسی پایه سوم مدارس راهنمایی شهرتهران

خرداد1391

از دوست خوبم جناب آقای پویا دارایی

 که این سوال را دراختیار بنده قرار دادند تشکر می کنم

 


موضوعات مرتبط: زبان سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, زبان انگلیسی, امتحانات نهایی
[ جمعه دوم خرداد 1393 ] [ 19:16 ] [ حسین باقی ]

سوالات آزمون نهایی زبان انگلیسی دانش آموزان سال سوم

 مدارس راهنمایی شهر تهران

 ازسال1392الی۱۳۸۷

سال۱۳۹۰            سال۱۳۸۹          سال۱۳۸۸           سال۱۳۸۷

                        

  خرداد1392 


موضوعات مرتبط: زبان سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, زبان انگلیسی, نمونه سوال, امتحانات نهایی
[ چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 17:3 ] [ حسین باقی ]

سوالات آزمون نهایی درس عربی  پایه سوم 

 مدارس راهنمایی شهر تهران

31 اردیبهشت1393


موضوعات مرتبط: عربی سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, عربی, امتحانات نهایی
[ چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 12:36 ] [ حسین باقی ]

سوالات آزمون نهایی املای فارسی

دانش آموزان پایه سوم مدارس راهنمایی شهر تهران

29 اردیبهشت1393

 


موضوعات مرتبط: املای سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, املای فارسی, امتحانات نهایی
[ دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 ] [ 19:8 ] [ حسین باقی ]

سوالات آزمون نهایی درس عربی پایه سوم

مدارس راهنمایی شهرتهران

از سال۱۳۹۰ الی۱۳۸۷

 سال۱۳۹۰          سال۱۳۸۹            سال ۱۳۸۸           سال۱۳۸۷

                              

 

 

خرداد1392


موضوعات مرتبط: عربی سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, عربی, نمونه سوال, امتحانات نهایی
[ دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 ] [ 10:12 ] [ حسین باقی ]

سوالات آزمون نهایی درس آیین نگارش وانشاء

 نوبت دوم دانش آموزان پایه سوم مدارس راهنمایی شهر تهران

28 اردیبهشت1393


موضوعات مرتبط: آیین نگارش سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, آیین نگارش, نوبت دوم
[ یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 ] [ 18:56 ] [ حسین باقی ]

سوالات آزمون نهایی املای فارسی پایه سوم مدارس راهنمایی شهرتهران

ازسال1392الی۱۳۸۷

 

  سال۱۳۹۰                 سال۱۳۸۹           سال۱۳۸۸            سال۱۳۸۷  

                                    

 

خرداد1392


موضوعات مرتبط: املای سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, املای فارسی, نمونه سوال, امتحانات نهایی
[ یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 ] [ 11:25 ] [ حسین باقی ]

سوالات آزمون نهایی آیین نگارش دانش آموزان شهرتهران

           ازسال1392 الی۱۳۸۷

                 سال۱۳۹۰           سال۱۳۸۹           سال۱۳۸۸          سال۱۳۸۷

                         

 

اردیبهشت1392


موضوعات مرتبط: آیین نگارش سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, آیین نگارش, نمونه سوال, امتحانات نهایی
[ شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 ] [ 20:8 ] [ حسین باقی ]

سوالات آزمون نهایی ریاضی نوبت دوم

 پایه سوم راهنمایی مدارس شهر تهران

27اردیبهشت1393

 


موضوعات مرتبط: ریاضیات سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, ریاضی, نوبت دوم
[ شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 ] [ 19:51 ] [ حسین باقی ]

سوالات امتحانات نهایی سال سوم راهنمایی شهرتهران

ازسال۱۳۸۷ تا 1392   

خرداد۸۷

 

شهریور۸۷

خرداد۸۸

شهریور۸۸

دیماه۸۸

خرداد۸۹

مرداد۸۹

شهریور۸۹

دیماه۸۹

خرداد۹۰

مرداد۹۰

شهریور۹۰

مهرماه۹۰

دیماه۹۰

اردیبهشت 92(نوبت دوم) 


موضوعات مرتبط: ریاضیات سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, ریاضی, نمونه سوال, امتحانات نهایی
[ دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 ] [ 17:25 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر(دوره اول)

آزمون میا ن نوبت دوم درس حرفه وفن پایه سوم راهنمایی

24 فروردین 1393


موضوعات مرتبط: حرفه وفن سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, حرفه وفن, میان نوبت دوم
[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ] [ 21:58 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر(دوره اول)

آزمون درس پیام های اسمان پایه سوم میان نوبت دوم

20 فروردین1393


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, پیام های آسمان, میان نوبت دوم
[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 21:49 ] [ حسین باقی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

اینجانب به عنوان معاون پرورشی دبیرستان
نمونه دولتی شهـدای هفتم تیر(دوره اول)
جهت دستــــــــــــــــــــــــرسی بهتر
دانش آموزان عزیزبـــــه نمونه سوالات
امتحانی این وبـــــلاک را ایجاد نمودم
ودرنظر دارم به یاری خـدا درمرحله اول
نمونه سوالات مدرسه ودرمرحـــله بعد
نمونه سوالات مدارس دیگرراجمع آوری
نموده ودراین وبلاک قـرار دهم تا مورد
استفاده دانش اموزان عزیزقرار گیــرد
ازهمه کسانی که به این وبلاک مراجعه
می نمایند درخواست می نمایم نظرات
وانتقادات وپیشنهادات خودرا بیان نمایند