بانک سوال
سوالات امتحانی پایه هفتم وهشتم 
قالب وبلاگ

تذکر:

 برای مشاهده متن سوالات باید روی سیستم رایانه شما

           نرم افزارهای (Pdf-zip) نصب شده باشد.

دانلود سوالات ،با فرستادن یک صلوات وکلیک برروی دکمه صلوات شمار وبلاگ بلامانع است.

 

[ چهارشنبه دهم آبان 1391 ] [ 22:37 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون نوبت اول درس املای فارسی -پایه هشتم

24دی ماه1393  


موضوعات مرتبط: پایه هشتم، املای پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هشتم, املای فارسی, نوبت اول
[ چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 ] [ 22:46 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون نوبت اول درس املای فارسی -پایه هفتم

24دی ماه1393   


موضوعات مرتبط: پایه هفتم، املای پایه هفتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هفتم, املای فارسی, نوبت اول
[ چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 ] [ 22:44 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر 

سوالات آزمون نوبت اول درس عربی -پایه هفتم 

22دی ماه1393 

                     


موضوعات مرتبط: پایه هفتم، عربی پایه هفتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هفتم, عربی, نوبت اول
[ دوشنبه بیست و دوم دی 1393 ] [ 22:12 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون نوبت اول درس عربی - پایه هشتم 

         22دی ماه1393               

    


موضوعات مرتبط: پایه هشتم، عربی پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هشتم, عربی, نوبت اول
[ دوشنبه بیست و دوم دی 1393 ] [ 22:8 ] [ حسین باقی ]

           دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

      سوالات آزمون نوبت اول درس زبان انگلیسی - پایه هفتم

         20 دی ماه1393      


موضوعات مرتبط: پایه هفتم، زبان انگلیسی پایه هفتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هفتم, زبان انگلیسی, نوبت اول
[ شنبه بیستم دی 1393 ] [ 23:13 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون نوبت اول درس زبان انگلیسی - پایه هشتم

20 دی ماه1393     


موضوعات مرتبط: پایه هشتم، زبان انگلیسی پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هشتم, زبان انگلیسی, نوبت اول
[ شنبه بیستم دی 1393 ] [ 23:10 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون نوبت اول درس قرآن - پایه هفتم

17 دی ماه1393    


موضوعات مرتبط: پایه هفتم، قرآن پایه هفتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هفتم, قرآن, نوبت اول
[ چهارشنبه هفدهم دی 1393 ] [ 22:24 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون نوبت اول درس قرآن - پایه هشتم

17 دی ماه1393   


موضوعات مرتبط: پایه هشتم، قرآن پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هشتم, قرآن, نوبت اول
[ چهارشنبه هفدهم دی 1393 ] [ 22:21 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون نوبت اول درس پیامهای آسمان - پایه هفتم

16 دی ماه1393  


موضوعات مرتبط: پایه هفتم، پیام های آسمان پایه هفتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هفتم, پیام های آسمان, نوبت اول
[ سه شنبه شانزدهم دی 1393 ] [ 22:20 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر 

سوالات آزمون نوبت اول درس پیامهای آسمان - پایه هشتم

16 دی ماه1393 


موضوعات مرتبط: پایه هشتم، پیام های آسمان پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هشتم, پیام های آسمان, نوبت اول
[ سه شنبه شانزدهم دی 1393 ] [ 22:19 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

سئوالات آزمون ریاضی پایه هفتم-نوبت اول

14دیماه1393  


موضوعات مرتبط: پایه هفتم، ریاضی پایه هفتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هفتم, ریاضی, نوبت اول
[ یکشنبه چهاردهم دی 1393 ] [ 22:33 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر 

سئوالات آزمون ریاضی پایه هشتم-نوبت اول 

14دیماه1393 


موضوعات مرتبط: پایه هشتم، ریاضی پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هشتم, ریاضی, نوبت اول
[ یکشنبه چهاردهم دی 1393 ] [ 22:31 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

سوالات آیین نگارش(انشاء) نوبت اول- پایه هفتم

10دی ماه1393    


موضوعات مرتبط: پایه هفتم، آیین نگارش پایه هفتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هفتم, آیین نگارش, نوبت اول
[ چهارشنبه دهم دی 1393 ] [ 21:58 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

سوالات آیین نگارش(انشاء) نوبت اول- پایه هشتم

10دی ماه1393   


موضوعات مرتبط: پایه هشتم، آیین نگارش پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هشتم, آیین نگارش, نوبت اول
[ چهارشنبه دهم دی 1393 ] [ 21:29 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

سوالات درس تفکر وسبک زندگی نوبت اول- پایه هفتم

9دی ماه1393  


موضوعات مرتبط: پایه هفتم، تفکر وسبک زندگی پایه هفتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هفتم, تفکر وسبک زندگی, نوبت اول
[ سه شنبه نهم دی 1393 ] [ 23:2 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر 

سوالات درس تفکر وسبک زندگی نوبت اول- پایه هشتم 

9دی ماه1393 


موضوعات مرتبط: پایه هشتم، تفکر وسبک زندگی پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هشتم, تفکر وسبک زندگی, نوبت اول
[ سه شنبه نهم دی 1393 ] [ 22:59 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

سوالات آزمون نوبت اول درس مطالعات اجتماعی -پایه هفتم

8 دی ماه1393  


موضوعات مرتبط: پایه هفتم، مطالعات اجتماعی پایه هفتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هفتم, مطالعات اجتماعی, نوبت اول
[ دوشنبه هشتم دی 1393 ] [ 21:42 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر 

سوالات آزمون نوبت اول درس مطالعات اجتماعی -پایه هشتم 

8 دی ماه1393 


موضوعات مرتبط: پایه هشتم، مطالعات اجتماعی پایه هشتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هشتم, مطالعات اجتماعی, نوبت اول
[ دوشنبه هشتم دی 1393 ] [ 21:39 ] [ حسین باقی ]

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر 

سوالات آزمون نوبت اول درس علوم تجربی پایه هفتم

6دی ماه1393 


موضوعات مرتبط: پایه هفتم، علوم پایه هفتم
برچسب‌ها: بانک سوال, پایه هفتم, علوم, نوبت اول
[ شنبه ششم دی 1393 ] [ 18:56 ] [ حسین باقی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

اینجانب به عنوان معاون پرورشی دبیرستان
نمونه دولتی شهـدای هفتم تیر(دوره اول)
جهت دستــــــــــــــــــــــــرسی بهتر
دانش آموزان عزیزبـــــه نمونه سوالات
امتحانی این وبـــــلاک را ایجاد نمودم
ودرنظر دارم به یاری خـدا درمرحله اول
نمونه سوالات مدرسه ودرمرحـــله بعد
نمونه سوالات مدارس دیگرراجمع آوری
نموده ودراین وبلاک قـرار دهم تا مورد
استفاده دانش اموزان عزیزقرار گیــرد
ازهمه کسانی که به این وبلاک مراجعه
می نمایند درخواست می نمایم نظرات
وانتقادات وپیشنهادات خودرا بیان نمایند